بایگانی ماهیانه: 2012

قرص در جیب من و یخ کودک.

من تنها کسی به این واقعیت است که بدن قمری نزدیک به ما شد نشان دادن محصولات خود را دو تعطیلات آخر هفته پیش از دست ندهید بود؟ عکس از ابرماه من جلب و در عین حال، من آن را همه از دست رفته. فعالیت های ... ادامهی خواندن →

Tagged , , , , , , , , , , ارسال شده در حوادث، نژاد آلبینو هالک، بچه نگهدار، خانواده گسترده، بهداشت، خانم کوچولو خیره | برچسب گذاشته شده
1 نظر