بایگانی ماهیانه: مه 2012

قرص و داروها را در جیب من و یخ عزیزم.

بود من تنها کسی که به این واقعیت است که بدن قمری نزدیک به ما نشان خاموش بود محصولات خود را دو تعطیلات آخر هفته قبل از دست دادهاید؟! عکس از Supermoon من جلب و در عین حال، من همه از دست رفته. فعالیت های ... ادامهی خواندن

Tagged , , , , , , , , , , ارسال شده در حوادث ، از نژاد هالک ، بچه نگهدار ، خانواده گسترده ، بهداشت و درمان ، خانم کوچولو خیره | برچسب گذاشته شده توسط ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
1 نظر