Lưu trữ hàng tháng: tháng 12 2010

Cây gia đình.

Dave đang trong tâm trạng gắt gỏng ngày khác và tôi không thể tìm ra lý do tại sao, nhưng tôi cảm thấy tôi đã phải bước đi nhẹ nhàng trong cuộc điều tra của tôi. Đó có phải là một cái gì đó tôi đã nói? Đã được ông cảm thấy khó chịu? Ông đã nhìn thấy Visa ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , Được đăng trong Albino Hulk , mở rộng gia đình , Cha-mui xe , Lịch sử 101 , ngày lễ , Little Miss Cứng đầu , mưa ngày | Tagged , , , ,
1 Comment