Lưu trữ hàng tháng: Tháng 12 năm 2010

Gia phả.

Dave đang ở trong một tâm trạng gắt gỏng ngày khác và tôi không thể tìm ra lý do tại sao, nhưng tôi cảm thấy tôi đã phải bước đi nhẹ nhàng trong điều tra của tôi. Đó có phải là một cái gì đó tôi đã nói? Được ông cảm thấy bị bệnh? Nếu ông thấy Visa ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , Đăng trong Albino Hulk , mở rộng gia đình , Cha-hood , Lịch sử 101 , ngày lễ , Little Miss Cứng đầu , Rainy ngày | Tagged , , , ,
1 Comment