Lưu trữ Chuyên mục: Xã hội hoá

Thay đổi.

Với 2013 có chỉ cần hoàn thành chân của mình trong cuộc đua tiếp sức của thời gian, và năm 2014 chỉ bắt đầu những bước đầu tiên của dự đoán để chạy nước rút với dùi cui thèm muốn, tôi đã quyết định ngồi xuống và ghi một vài từ. Cuối cùng ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , Văn trong Lễ kỷ niệm , ngôn ngữ , nghỉ Momma của , prepping cho huy động , học , Xã hội | Tagged , , , , , , , , , , , ,
1 Comment