Category Archives: Xã hội hoá

Thay đổi.

Với 2013 có vừa hoàn thành chân của mình trong cuộc đua tiếp sức của thời gian, và năm 2014 chỉ bắt đầu từ những bước đầu tiên của dự đoán để chạy nước rút với sự chỉ huy thèm muốn, tôi đã quyết định ngồi xuống và ghi một vài từ. Cuối cùng ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , Được đăng trong Lễ kỷ niệm , ngôn ngữ , nghỉ Momma của , prepping cho vận động , trường học , Xã hội hoá | Tagged , , , , , , , , , , , ,
1 Comment